یوزر پسورد آنتی ویروس نود 32 دوشنبه 24 تیر 98

PPA4-XCRS-7EVX-H3HW-4JCX
VDWR-XEGC-8E2H-D634-3S84

JXH6-XB3T-ANJR-UUVS-UTJ9
A5E9-X7MK-V4H8-36WM-JCS7

699S-XXAD-MPTU-U9J6-J5G2
75XP-XC7P-2B7U-NTBU-XXT8

AAUU-X9NR-4KA7-43X3-PF6T
9WH2-X258-CBBR-MEE6-64V4

Username:TRIAL-0253723238
Password:n6tuxj4dbc

Username:TRIAL-0253721822
Password:4upvhcc549

Username:TRIAL-0253721829
Password:8uxen6pr56

Username:TRIAL-0259270487
Password:mp3cvj34jp

Username:TRIAL-0259270490
Password:h8buuceeub

Username:TRIAL-0259270493
Password:x3rc2h6vdx

 

قابلیت های آنتی ویروس نود 32 :

 

 

  • چک کردن کدها برای پیدا کردن برنامه‌های مخرب مانند ویروس‌ها، برنامه‌های جاسوسی و…
  • جستجوکنندگی با درصدی هوش مصنوعی برای پیدا کردن فایل‌هایی که مشکوک به آلودگی‌های جدید و ناشناخته هستند.
  • محافظت از تمام راه‌های نفوذ ویروس‌ها به سیستم شامل: SMTP, POP3, HTTP و all local و removable media.
  • جلوگیری از اجرا و انتشار فایل‌های آلوده به ویروس.
  • توانایی پاک کردن برنامه‌های مخرب فعال در حافظه.
  • پاک کردن آلودگی از فایل‌هایی که فقط خواندنی هستند. (مانند فایل‌های DLL در حال اجرا).
  • اجرای خودکار در هنگام بالا آمدن ویندوز.
  • آپدیت ساعتی آنتی ویروس.